ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566