ม.1

เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 87-89

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565ลำดับที่ 87 – 89 หมายเหตุ ขอความกรุณาผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งความประสงค์ในการเข้าเรียน ทั้งผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ และผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกบัญชีสำรองต่อไป… Read More »เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 87-89

เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 81– 86

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565ลำดับที่ 81 – 86 หมายเหตุ ขอความกรุณาผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งความประสงค์ในการเข้าเรียน ทั้งผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ และผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกบัญชีสำรองต่อไป… Read More »เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 81– 86

เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 71 – 80

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565ลำดับที่ 71 – 80 หมายเหตุ ขอความกรุณาผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งความประสงค์ในการเข้าเรียน ทั้งผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ และผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกบัญชีสำรองต่อไป… Read More »เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 71 – 80

เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 45 – 70

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565ลำดับที่ 45 – 70 หมายเหตุ ขอความกรุณาผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งความประสงค์ในการเข้าเรียน ทั้งผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ และผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกบัญชีสำรองต่อไป… Read More »เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ลำดับที่ 45 – 70

ประกาศผลสอบการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หมายเหตุ ขอความกรุณาผู้ผ่านการคัดเลือก แจ้งความประสงค์ในการเข้าเรียน ทั้งผู้ที่ต้องการยืนยันสิทธิ์ และผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกบัญชีสำรองต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือก ม.1 (ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2565)

  • by

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรก ม.1

  • by

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565