ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1

ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4

ประกาศผลสอบรอบสอง

ประกาศผลสอบรอบแรก

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

  1. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและการอยู่ประจำ คนละ 84,000 ต่อปี ตลอดหลักสูตร

  2. เรียนด้วยหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์