ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมัครผ่านเว็บไซต์ของ สสวท.
เปิดรับสมัคร 1ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัคร 1 – 31 สิงหาคม 2564