ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เปิดรับสมัครวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565
สอบรอบแรก 8 มกราคม 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สอบรอบแรกวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

Line OpenChat ม.1
Line OpenChat ม.4