ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเหตุ

– การแจ้งขอทราบคะแนนผลสอบสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น
– ส่งแบบฟอร์มขอทราบผลสอบได้ที่อีเมล admission@pccphet.ac.th

หากต้องการต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือ พบปัญหาในการสมัครสอบ สามารติดต่อได้ที่ 099-6922190 หรือ ผ่านทางไลน์ open chat ตาม QR Code นี้ หรือ