เว็บไซต์งานรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ประกาศรับสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศผลสอบรอบแรก
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรอบสอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
----- ประกาศผลวันที่ 20 มกราคม 2566 -----

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบสอง

ประกาศผลสอบรอบสอง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
-- ประกาศผลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 --

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ม.1

ประกาศรับสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศผลสอบรอบแรก
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
สอบรอบสองวันที่ 21 มกราคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รอบสอง

ประกาศผลสอบรอบสอง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
--30 มกราคม 2566--

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์

Line OpenChat

Line OpenChat ม.1


Line OpenChat ม.4