ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หัวข้อวันที่ประกาศลิงก์ประกาศ
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30 มกราคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 44 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (รอบที่ 1) ส1 – ส315 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 1)7 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (รอบที่ 2) ส32 – ส418 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2)11 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (รอบที่ 3) ส4212 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 3)14 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อตรวจสอบรายชื่อมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 43 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 4)7 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (รอบที่ 5)8 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 5)8 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (รอบที่ 6)10 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 6)11 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (รอบที่ 7)12 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 7) 13 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (รอบที่ 8)14 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 8)15 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เอกสารยืนยันสิทธิ์