Skip to content

ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หัวข้อวันที่ประกาศลิงก์ประกาศ
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 1 ลำดับที่ ส1 – ส488/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 1)10/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 2 ลำดับที่ ส49 – ส6211/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 2)13/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 3 ลำดับที่ ส63 ส65 และ ส6614/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 3)16/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 4 ลำดับที่ ส6717/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 5 ลำดับที่ ส68 – ส9419/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 5)20/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 6 ลำดับที่ ส95 – ส10021/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 6)22/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 7 ลำดับที่ ส10123/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 8 ลำดับที่ ส10225/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 8)26/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 9 ลำดับที่ ส10429/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 9)1/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 10 ลำดับที่ ส105 – ส1082/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 10)3/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 11 ลำดับที่ ส1094/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 11)5/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 12 ลำดับที่ ส110 ส112 ส113 ส11412/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 12)13/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 13 ลำดับที่ ส11514/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 14 ลำดับที่ ส11616/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 15 ลำดับที่ ส11718/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 16 ลำดับที่ ส11820/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 16)21/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 17 ลำดับที่ ส11922/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 18 ลำดับที่ ส12024/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 18)25/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 19 ลำดับที่ ส121 – ส12226/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 19)27/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 20 ลำดับที่ ส123 – ส12428/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 21 ลำดับที่ ส125 – ส12630/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 21)31/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 22 ลำดับที่ ส127 – ส129 และ 13201/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 22)02/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 23 ลำดับที่ ส13803/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 23)04/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 24 ลำดับที่ ส14005/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 25 ลำดับที่ ส142 ส14607/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 25)08/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 26 ลำดับที่ ส14811/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 26)12/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ

เอกสารยืนยันสิทธิ์