Skip to content

ประกาศผลสอบและเรียกสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวข้อวันที่ประกาศลิงก์ประกาศ
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 1 ลำดับที่ 1 – 448/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 1)10/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 2 ลำดับที่ 45 – 5910/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 2)13/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 3 ลำดับที่ ส60 – ส6614/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 3)16/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 4 ลำดับที่ ส68 – ส6917/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 4)18/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 5 ลำดับที่ ส70 – ส72, ส75 – ส76, ส78 – ส81 และ ส83 – ส9019/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 5)20/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 6 ลำดับที่ ส91 – ส9421/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 6)22/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 7 ลำดับที่ ส96 – ส9823/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 7)24/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 7 ลำดับที่ ส9925/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 8)26/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 9 ลำดับที่ ส100 – ส10226/02/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 10 ลำดับที่ ส104 – ส10504/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 11 ลำดับที่ ส106 – ส10806/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 12 ลำดับที่ ส106 – ส10808/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 13 ลำดับที่ ส111 – 11210/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 14 ลำดับที่ ส113 – ส11512/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 15 ลำดับที่ ส116 – ส11714/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 15)15/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 16 ลำดับที่ ส11816/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 16)17/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 17 ลำดับที่ ส11928/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 17)29/03/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 18 ลำดับที่ ส12001/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 19 ลำดับที่ ส12103/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 20 ลำดับที่ ส12305/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
รายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน (ครั้งที่ 20)06/04/2567คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เอกสารยืนยันสิทธิ์