ประกาศผลสอบและเรียกสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวข้อวันที่ประกาศลิงก์ประกาศ
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 114 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ รอบตัวจริง18 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง รอบที่ 119 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศรายชื่อลำดับสำรองรที่ายงานตัวและยืนสิทธิ์ รอบที่ 121 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง รอบที่ 222 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนสิทธิ์ รอบที่ 224 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง รอบที่ 325 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนสิทธิ์ รอบที่ 327 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง รอบที่ 428 กุมภาพันธ์ 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ตรวจสอบรายชื่อมอบตัว ม.1 3 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง รอบที่ 54 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนสิทธิ์ รอบที่ 57 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง รอบที่ 68 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่รายงานตัวและยืนสิทธิ์ รอบที่ 68 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง รอบที่ 79 มีนาคม 2566คลิกเพื่ออ่านประกาศ
เอกสารยืนยันสิทธิ์