ม.4

เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 9 – 10

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 9 -10 เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 7 – 8

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 7 – 8 เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง ลำดับที่ 6

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 6 เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง ลำดับที่ 1-5

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 1- 5 เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

รายชื่อห้องสอบผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) และข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโควิด

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง รายชื่อห้องสอบผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) และข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโควิด

ประกาศเรียกบัญชีลำดับสำรองจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ลพบุรี มุกดาหาร ตรัง และสตูล รายงานตัวและแจ้งความประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกบัญชีลำดับสำรองจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ลพบุรี มุกดาหาร ตรัง และสตูล รายงานตัวและแจ้งความประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4 ผ่านลิงก์ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ลำดับที่ 1-28

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง เรียกบัญชีสำรองมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565ลำดับที่ 1-28 เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

ประกาศผลสอบและรับมอบตัวเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565

  • by

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป หมายเหตุ สามารถกรอกข้อมูลในลิงก์เอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและหอพัก ได้ตั้งแต่วันที่… Read More »ประกาศผลสอบและรับมอบตัวเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ และข้อปฎิบัติและมาตรการป้องกันโควิด 19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • by

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ และข้อปฎิบัติและมาตรการป้องกันโควิด 19โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565