ม.4

ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

  • by

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบการสอบคัดเลือกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ==========================  สิ่งที่ผู้เข้าสอบทุกคนต้องเตรียมในวันสอบคัดเลือกรอบแรก วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565   1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์จากระบบรับสมัคร และตัดบัตรตามกรอบของบัตรให้เรียบร้อย) 2. บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 3. แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019… Read More »ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย