ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัคร

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สมัครสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

099-6922190 งานบริหารวิชาการ
0917458894 นางสาวคณิตา สุขเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
0853726939 นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ ผู้ประสานงานรับนักเรียน