ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

หมายเหตุ  นักเรียนที่เป็นตัวจริง 96 คน มารายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. โดยเตรียมหลักฐานและค่าใช้จ่ายตามไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวด้านบน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

099-6922190 งานบริหารวิชาการ
0917458894 นางสาวคณิตา สุขเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
0853726939 นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ ผู้ประสานงานรับนักเรียน