ประกาศผลสอบเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

099-6922190 งานบริหารวิชาการ
0917458894 นางสาวคณิตา สุขเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
0853726939 นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ ผู้ประสานงานรับนักเรียน