เรียกบัญชีสำรองม.4 ลำดับที่ 44-45

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เรื่อง  เรียกนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ลำดับที่ 44-45) คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบยืนยันสิทธิ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานวิชาการ คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารที่ใช้มอบตัว คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานวิชาการ คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานกิจการนักเรียน คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารงานกิจการนักเรียน ให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองลำดับที่ 44-45 ดังประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์ เอกสารการมอบตัวและสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและเตรียมหลักฐานประกอบการมอบตัว และมามอบตัวและทำสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาใน วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561  ภายในเวลา 8.30 – 12.00 น. หากพ้น กำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกบัญชีสำรองอันดับถัดไปให้ครบตามจำนวน ** ขอให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวอย่างละ 1 ชุด ยกเว้นสัญญาทุน 2  ชุด

เรียกบัญชีสำรองม.1 ลำดับที่ 97-98

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เรื่อง  เรียกนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ลำดับที่ 97-98) คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบยืนยันสิทธิ์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานวิชาการ คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารที่ใช้มอบตัว คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานวิชาการ คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกเอกสาร คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานกิจการนักเรียน คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารงานกิจการนักเรียน ให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองลำดับที่ 97-98 ดังประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์ เอกสารการมอบตัวและสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและเตรียมหลักฐานประกอบการมอบตัว และมามอบตัวและทำสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาใน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  ภายในเวลา 8.30 – 12.00 น. หากพ้น กำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกบัญชีสำรองอันดับถัดไปให้ครบตามจำนวน ** ขอให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวอย่างละ 1 ชุด ยกเว้นสัญญาทุน 2  ชุด

ประกาศผลสอบเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ หมายเหตุ นักเรียนที่เป็นตัวจริง 144 คน มารายงานตัวและมอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. โดยเตรียมหลักฐานและค่าใช้จ่ายตามไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวด้านบน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-6922190 งานบริหารวิชาการ 0917458894 นางสาวคณิตา สุขเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ 0853726939 นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ ผู้ประสานงานรับนักเรียน