ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบ หมายเหตุ  นักเรียนที่เป็นตัวจริง 96 คน มารายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. โดยเตรียมหลักฐานและค่าใช้จ่ายตามไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวด้านบน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-6922190 งานบริหารวิชาการ 0917458894 นางสาวคณิตา สุขเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ 0853726939 นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ ผู้ประสานงานรับนักเรียน

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก) คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-6922190 งานบริหารวิชาการ 0917458894 นางสาวคณิตา สุขเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ 0853726939 นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ ผู้ประสานงานรับนักเรียน

ประกาศผลสอบเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก) คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-6922190 งานบริหารวิชาการ 0917458894 นางสาวคณิตา สุขเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ 0853726939 นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ ผู้ประสานงานรับนักเรียน