รายชื่อห้องสอบผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) และข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโควิด

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อห้องสอบผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม) และข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโควิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.