ประกาศเรียกบัญชีลำดับสำรองจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ลพบุรี มุกดาหาร ตรัง และสตูล รายงานตัวและแจ้งความประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4

  • by
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง เรียกบัญชีลำดับสำรองจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ลพบุรี มุกดาหาร ตรัง และสตูล รายงานตัวและแจ้งความประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้น ม.4 ผ่านลิงก์ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.