ประกาศผลสอบและรับมอบตัวเข้าเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565

  • by
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเรียน

เอกสารมอบตัวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เอกสารงานวิชาการ และเอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพัก

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ สามารถกรอกข้อมูลในลิงก์เอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียนและหอพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.