ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ และข้อปฎิบัติและมาตรการป้องกันโควิด 19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • by

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ และข้อปฎิบัติและมาตรการป้องกันโควิด 19
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.