ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือก ม.1 (ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2565)

  • by

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2565)

Leave a Reply

Your email address will not be published.