ประกาศผลสอบเข้า ม.4 รอบแรก

  • by
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้คุณสมบัติและผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565