ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

  • by

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบการสอบคัดเลือกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

==========================

⭕️ สิ่งที่ผู้เข้าสอบทุกคนต้องเตรียมในวันสอบคัดเลือกรอบแรก วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 ⭕️

✔️ 1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์จากระบบรับสมัคร และตัดบัตรตามกรอบของบัตรให้เรียบร้อย)
✔️ 2. บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
✔️ 3. แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียดดังนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

❌ สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ ❌
❗️ 1. เครื่องเขียนทุกประเภท
❗️ 2. นาฬิการะบบดิจิทัล
❗️ 3. อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท

——————————————–

📌 โรงเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด เมื่อสอบเสร็จแล้ว สามารถนำกลับได้

📌 นำน้ำดื่มเข้าห้องสอบได้ โดยให้วางไว้ข้างโต๊ะสอบ

📌 นำเสื้อกันหนาวเข้าห้องสอบได้ โดยต้องให้กรรมการตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ

——————————————–
ข้อมูลจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *